Mesures per espais

 • Auditori Meliá Sitges
 • Sala Tramuntana Meliá Sitges
 • Espai Brigadoon
 • Espai Mercat Vell
 • Cinema Prado
 • Cinema Retiro

La Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya  ha establert una sèrie de mesures i recomanacions per evitar contagis del virus Sars-Covid-2 (Covid-19), durant la celebració del festival.

Les mesures i recomanacions afecten a totes les activitats del festival i a totes les persones que participen en les mateixes, com a convidats / acreditats, treballadors propis o aliens i públic. Aquestes són les següents:

Protocol específic per a l'Auditori de l'Hotel Melià Sitges

Descripció del recinte i mesures generals

Situació

Hotel Melià Sitges (Carrer de Joan Salvat Papasseit, 38)

Capacitat 100%

Capacitat al 100% d’ocupació:
1.380 butaques

Capacitat 70%

Aforament màxim permès (70%):
966 butaques (aquest percentatge podria canviar per indicació de les autoritats competents)

Superfície

La superfície total és de 1.600m²

Tipologia

Tipologia del recinte: interior

Aforament

Dos sectors independents. A cadascun dels sectors s’establirà una ocupació màxima de l’aforament permès de les butaques.

Entrada al recinte i control d'accessos

L’entrada d’accés a l’hotel és la situada al carrer Emerencià Roig i Raventós. S’evitaran aglomeracions en aquest punt, mitjançant l’aplicació de les següents mesures:

 • Entrada comuna amb vigilància de distàncies de seguretat i senyalètica de direcció dels accessos.
 • L’accés serà controlat mitjançant lectura de codi de barres/QR.
 • A l’entrada hi haurà: cartells recordatoris de les mesures generals higièniques i de seguretat a seguir pel públic i punts de desinfecció amb gel hidroalcohòlic, degudament senyalitzats.
 • Les cues d’espera per accedir a la sala seran supervisades per persones adscrites a l’organització de festival, vigilant el manteniment de la distància de seguretat entre persones i advertint que es respecti aquesta distància quan correspongui.

No es permetrà l’accés al recinte a persones que no portin posada correctament la mascareta. Si alguna persona no té mascareta, es rebutjarà la seva entrada al recinte.

Mesures específiques a l'interior del recinte

 • Missatges audiovisuals a l’inici de cada sessió, recordatoris de les mesures a mantenir en el recinte.
 • Missatges per megafonia indicant respectar la distància de seguretat durant la sortida, abans de procedir a l’evacuació.
 • Separació dels sectors mitjançant catenàries o altres elements de separació.
 • Senyals indicatives de recorreguts, col·locades al terra del recinte.
 • Personal d’acomodació per ajudar a la correcta ordenació de l’accés i evacuació de la sala d’exhibició.

Evacuació de la sala d'exhibició

S’evitaran aglomeracions en l’evacuació, mitjançant l’aplicació de les següents mesures:

 

SECTOR 1:

 • La sortida a la via pública es realitzarà pel carrer Emerencià Roig i Raventós.
 • S’emetran missatges audiovisuals recordant mantenir la distància de seguretat durant l’evacuació de la sala.
 • No es permetrà la permanència de persones al passadís que condueix des de la sala fins a la sortida al carrer. En aquest punt, persones de l’organització vetllaran perquè l’evacuació sigui el més fluida possible, evitant aglomeracions i dispersant grups.

SECTOR 2:

 • S’implementaran les mateixes mesures que per al Sector 1. La sortida a la via pública es realitzarà pel carrer Ramon Dalmau.

Protocol específic d'ús dels lavabos

Els lavabos situats en l’Hotel Melià Sitges tindran un aforament màxim acotat i degudament assenyalat a cada espai. Cada lavabo comptarà amb un registre de neteges situat en lloc visible per al públic.

 

En els lavabos hi haurà cartells recordatoris de les següents mesures:

 • Higiene de mans després de l’ús dels sanitaris.
 • Ús de la cisterna del vàter amb la tapa baixada.

Protocol específic per a la Sala Tramuntana
de l'Hotel Melià Sitges

Descripció del recinte i mesures generals

Situació

Sala situada a l’interior de l’Hotel Melià Sitges

Capacitat 100%

Capacitat al 100% d’ocupació:
300 persones assegudes

Capacitat 70%

Aforament màxim permès (70%): 210 butaques (aquest percentatge podria canviar per indicació de les autoritats competents)

Superfície

La superfície total és de 400m²

Tipologia

Tipologia del recinte: interior modulable

Aforament

S’estableix el 70% de l’aforament total (aquest percentatge podria canviar per indicació de les autoritats competents), garantint 1 m² per persona (la ràtio més habitual en espectacles és 2/3 persones m², és a dir, 0,5 m²/persona).

Entrada al recinte i control d'accessos

S’evitaran aglomeracions a l’entrada, mitjançant l’aplicació de les següents mesures:

 • S’estableix com a entrada l’accés a l’hotel situat al carrer Ramon Dalmau.
 • L’accés serà controlat mitjançant lectura de codi de barres/QR.
 • A l’entrada hi haurà cartells recordatoris de les mesures generals higièniques i de seguretat a seguir pel públic.
 • A l’entrada hi haurà punts de desinfecció, amb gel hidroalcohòlic, degudament senyalitzats.
 • Les cues d’espera per accedir a la sala seran supervisades per tal de mantenir la distància de seguretat entre persones, advertint que es respecti aquesta distància quan correspongui.
 • No es permetrà l’accés al recinte a persones que no portin posada correctament la mascareta. Si alguna persona no té mascareta, es rebutjarà la seva entrada al recinte.

Mesures específiques a l'interior del recinte

 • Missatges audiovisuals a l’inici de cada sessió, recordatoris de les mesures a mantenir al recinte.
 • Missatges per megafonia indicant vigilar la distància de seguretat en la sortida abans de procedir a l’evacuació.
 • Personal d’acomodació per ajudar a la correcta ordenació de l’accés i l’evacuació de la sala d’exhibició.

Evacuació de la sala d'exhibició

S’evitaran aglomeracions en l’evacuació, mitjançant l’aplicació de les següents mesures:

 • La sortida a la via pública es realitzarà pel carrer Ramon Dalmau.
 • No es permetrà la permanència de persones al passadís que condueix des de la sala fins a la sortida al carrer. En aquest punt, persones de l’organització han de vetllar perquè l’evacuació sigui el més fluida possible, evitant aglomeracions i dispersant grups.

Protocol específic d'ús dels lavabos

Els lavabos situats en l’Hotel Melià Sitges tindran un aforament màxim acotat i degudament assenyalat a cada espai. Cada lavabo comptarà amb un registre de neteges situat en lloc visible per al públic.

 

En els lavabos hi haurà cartells recordatoris de les següents mesures:

 • Higiene de mans després de l’ús dels sanitaris.
 • Ús de la cisterna del vàter amb la tapa baixada.

Protocol específic per a l'Espai Brigadoon (L'Escorxador)

Descripció del recinte i mesures generals

Situació

Carrer Onze de Setembre

Capacitat 100%

180 persones, de peu, a raó de 2 persones per metre quadrat

Superfície

La superfície total és de 90m²

Tipologia

Tipologia del recinte: interior

Aforament

L’aforament és calculat sobre seients, amb una distància entre seients d’1 m, ocupant 2/3 de la superfície de la sala (60 m², 67% de la superfície). El càlcul resultant és de 77 persones, assegudes, garantint una ràtio de 1,16m2/persona. Aquest aforament podrà variar per indicació de les autoritats competents.

Entrada al recinte i control d'accessos

S’evitaran aglomeracions a l’entrada, mitjançant l’aplicació de les següents mesures:

 • S’estableix com a entrada l’accés al cinema pel carrer Onze de Setembre (cantonada amb el carrer Joan Maragall).
 • L’accés serà controlat mitjançant lector de codi de barres/QR.
 • A l’entrada hi haurà cartells recordatoris de les mesures generals higièniques i de seguretat a seguir pel públic.
 • A l’entrada hi haurà punts de desinfecció, amb gel hidroalcohòlic, degudament senyalitzats.
 • Les cues d’espera per accedir a la sala seran supervisades per personal de l’organització del festival per tal de mantenir la distància de seguretat entre persones, advertint que es respecti aquesta distància quan correspongui.
 • No es permetrà l’accés al recinte a persones que no portin posada correctament la mascareta. Si alguna persona no té mascareta, es rebutjarà la seva entrada al recinte.

Mesures específiques a l'interior del recinte

 • Missatges audiovisuals a l’inici de cada sessió, recordatoris de les mesures a mantenir en el recinte.
 • Personal d’acomodació per ajudar a la correcta ordenació de l’accés i evacuació de la sala d’exhibició.
 • Ventilació de la sala: forçada, manualment, després de cada sessió i a la fi de la jornada, obrint totes les portes que comuniquen la sala amb l’exterior o amb altres espais de l’edifici, a un costat i l’altre de l’immoble, per tal de generar corrents d’aire. El temps mínim d’aquesta operació serà de 20 minuts.
 • Control del nivell de CO₂ mitjançant dispositiu homologat que verifiqui que els nivells no superen els 800 ppm (partícules / milió). En cas que el límit sigui sobrepassat, es forçarà la renovació parcial de l’aire fins que la concentració de CO₂ torni a estar dins dels paràmetres exigits.

Evacuació de la sala d'exhibició

S’evitaran aglomeracions en l’evacuació, mitjançant l’aplicació de les següents mesures:

 • La sortida a la via pública es realitzarà pel carrer Onze de Setembre (cantonada amb el carrer Joan Maragall).
 • Es recordarà la necessitat de mantenir la distància de seguretat durant la sortida.

Protocol específic d'ús dels lavabos

L’espai no disposa de lavabos interiors. S’habilitarà un lavabo químic extern.

Protocol específic per a l'Espai Mercat Vell

Descripció del recinte i mesures generals

Situació

Plaça de l’Ajuntament, 11

Capacitat 100%

180 persones

Superfície

La superfície total és de 271m²

Tipologia

Tipologia del recinte: interior

Aforament

L’aforament està calculat sobre seients, amb una distància entre ells d’1 m, ocupant 2/3 de la superfície de la sala (60 m², 67% de la superfície). El càlcul resultant és de 77 persones, assegudes, garantint una ràtio de 1,16m² / persona. Aquest aforament podrà variar per indicació de les autoritats competents.

Entrada al recinte i control d'accessos

S’evitaran aglomeracions a l’entrada, mitjançant l’aplicació de les següents mesures:

 • S’estableix com a entrada l’accés diferenciat per la Plaça de l’Ajuntament, 11.

 • L’accés serà controlat mitjançant lector de codi de barres / QR.

 • A l’entrada hi haurà cartells recordatoris de les mesures generals higièniques i de seguretat a seguir pel públic.

 • A l’entrada hi haurà punts de desinfecció, amb gel hidroalcohòlic, degudament senyalitzats.

 • Les cues d’espera per accedir a la sala seran supervisades per personal de l’organització de festival per mantenir la distància de seguretat entre persones, advertint que es respecti aquesta distància quan correspongui.

 • No es permetrà l’accés al recinte a persones que no portin posada correctament la mascareta. Si alguna persona no té mascareta, es rebutjarà la seva entrada al recinte.

Mesures específiques a l'interior del recinte

 • Missatges audiovisuals a l’inici de cada sessió, recordatoris de les mesures a mantenir al recinte.
 • Personal d’acomodació per ajudar a la correcta ordenació de l’accés i evacuació de la sala d’exhibició.
 • Ventilació de la sala: forçada, manualment, després de cada sessió i a la fi de la jornada, obrint totes les portes que comuniquen la sala amb l’exterior o amb altres espais de l’edifici, a un costat i altre de l’immoble, per tal de generar corrents d’aire. El temps mínim d’aquesta operació serà de 20 minuts.

Evacuació de la sala d'exhibició

S’evitaran aglomeracions en l’evacuació, mitjançant l’aplicació de les següents mesures:

 • La sortida a la via pública es realitzarà per sortida diferenciada a la Plaça de l’Ajuntament, 11.

 • Es recordarà la necessitat de mantenir la distància de seguretat durant la sortida.

Protocol específic d'ús dels lavabos

 • Els lavabos situats a la sala tindran un aforament limitat.
 • Cal respectar la senyalètica recordant que no està permès un aforament superior a l’establert.
 • Cada lavabo comptarà amb un registre de neteges situat en lloc visible per al públic.
 • Hi haurà un punt de desinfecció de mans a la sortida dels lavabos.
 • En els lavabos hi haurà cartells recordatoris de les següents mesures:
  • Higiene de mans després de l’ús dels sanitaris.
  • Ús de la cisterna de vàter amb la tapa baixada.

Protocol específic per al Cinema Prado

Descripció del recinte i mesures generals

Situació

Carrer Francesc Gumà

Capacitat 100%

Capacitat al 100% d’ocupació: 366 butaques.

Superfície

La superfície total és de 540m²

Tipologia

Tipologia del recinte: interior

Aforament

Es garanteix un ús màxim del 70% de l’aforament total (aquest percentatge podria canviar per indicació de les autoritats competents). La distribució es realitzarà de la manera següent:

 • Butaques habilitades a la platea, per a públic general.
 • Butaques habilitades en els nivells superiors (llotges), per a ús de convidats acreditats (públic professional).

Entrada al recinte i control d'accessos

S’evitaran aglomeracions a l’entrada, mitjançant l’aplicació de les següents mesures:

 • S’estableix com a entrada l’accés al cinema pel carrer Francesc Gumà.
 • L’accés serà controlat mitjançant lectura de codi de barres/QR.
 • A l’entrada hi haurà cartells recordatoris de les mesures generals higièniques i de seguretat a seguir pel públic.
 • A l’entrada hi haurà un punt de desinfecció, amb gel hidroalcohòlic, degudament senyalitzat.
 • Les cues d’espera per accedir a la sala seran supervisades per l’organització del festival per mantenir la distància de seguretat entre persones, advertint que es respecti aquesta distància quan correspongui.
 • No es permetrà l’accés al recinte a persones que no portin posada correctament la mascareta. Si alguna persona no té mascareta, es rebutjarà la seva entrada al recinte.

Mesures específiques a l'interior del recinte

 • Missatges audiovisuals a l’inici de cada sessió, recordatoris de la mesures a mantenir en el recinte.
 • Missatges per megafonia indicant respectar la distància de seguretat a la sortida abans de procedir a l’evacuació.
 • Senyals indicatives de recorreguts, col·locades al terra del recinte.
 • Personal d’acomodació per ajudar a la correcta ordenació de l’accés i evacuació de la sala d’exhibició.
 • Ventilació de la sala:
  • Tipus de ventilació: forçada, manualment, després de cada sessió i a la fi de la jornada, obrint totes les portes que donen al lateral de l’edifici amb vista al carrer Sant Isidre, així com les del lateral oposat, per tal de generar corrents d’aire. El temps mínim d’aquesta operació serà de 20 minuts.
  • Control del nivell de CO₂ mitjançant dispositiu homologat que verifiqui que els nivells no superen els 800 ppm (partícules / milió). En cas que el límit sigui sobrepassat, es forçarà la renovació parcial de l’aire fins que la concentració de CO₂ torni a estar dins dels paràmetres exigits.

Evacuació de la sala d'exhibició

S’evitaran aglomeracions en l’evacuació, mitjançant l’aplicació de les següents mesures:

 • La sortida a la via pública es realitzarà pel carrer Sant Isidre.
 • Es recordarà la necessitat de mantenir la distància de seguretat durant la sortida.

Protocol específic d'ús dels lavabos

 • Els lavabos situats a la sala tindran un aforament limitat.
 • Cal respectar la senyalètica recordant que no és permès un aforament superior a l’establert.
 • Cada lavabo comptarà amb un registre de neteges situat en lloc visible per al públic.
 • Hi haurà un punt de desinfecció de mans a la sortida dels lavabos.
 • En els lavabos hi haurà cartells recordatoris de les següents mesures:
  • Higiene de mans després de l’ús dels sanitaris.
  • Ús de la cisterna del vàter amb la tapa baixada.

Protocol específic per al Cinema Retiro

Descripció del recinte i mesures generals

Situació

Carrer d’Àngel Vidal

Capacitat 100%

Capacitat al 100% d’ocupació: 530 butaques.

Superfície

La superfície total és de 520m²

Tipologia

Tipologia del recinte: interior

Aforament

L’aforament estableix una ocupació màxima del 70% (aquest percentatge podrà variar per indicació de les autoritats competents) de l’aforament total, garantint 1,3 m² per persona. La distribució es realitzarà de la manera següent:

 • Butaques habilitades a la platea i amfiteatre (nivell inferior), per al públic.
 • Butaques habilitades en els nivells superiors (llotges), per a ús de convidats acreditats (personal professional).

L’aforament calculat al 70% suposa un total de 371 butaques ocupades sobre les 530 totals.

Entrada al recinte i control d'accessos

S’evitaran aglomeracions a l’entrada, mitjançant l’aplicació de les següents mesures:

 • S’estableix com a entrada l’accés al cinema pel carrer Àngel Vidal.
 • L’accés serà controlat mitjançant lectura de codi de barres/QR.
 • A l’entrada hi haurà cartells recordatoris de les mesures generals higièniques i de seguretat a seguir pel públic.
 • A l’entrada hi haurà un punt de desinfecció, amb gel hidroalcohòlic, degudament senyalitzat.
 • Les cues d’espera per accedir a la sala seran supervisades per personal de l’organització del festival per tal de mantenir la distància de seguretat entre persones, advertint que es respecti aquesta distància quan correspongui.
 • No es permetrà l’accés al recinte a persones que no portin posada correctament la mascareta. Si alguna persona no té mascareta, es rebutjarà la seva entrada al recinte.

Mesures específiques a l'interior del recinte

 • Missatges audiovisuals a l’inici de cada sessió, recordatoris de les mesures a mantenir en el recinte.
 • Missatges recordatoris per mantenir la distància de seguretat abans de procedir a l’evacuació.
 • Senyals indicatives de recorreguts, col·locades al terra del recinte.
 • Personal d’acomodació per ajudar a la correcta ordenació de l’accés i evacuació de la sala d’exhibició.
 • Ventilació de la sala: tipus de ventilació forçada, manualment, després de cada sessió i a la fi de la jornada, obrint totes les portes que comuniquen la sala amb l’exterior o amb altres espais de l’edifici, a un costat i l’altre de l’immoble, per tal de generar corrents d’aire. El temps mínim d’aquesta operació serà de 20 minuts.
 • Control del nivell de CO₂ mitjançant dispositiu homologat que verifiqui que els nivells no superen els 800 ppm (partícules / milió). En cas que el límit sigui sobrepassat, es forçarà la renovació parcial de l’aire fins que la concentració de CO₂ torni a estar dins dels paràmetres exigits.

Evacuació de la sala d'exhibició

S’evitaran aglomeracions en l’evacuació, mitjançant l’aplicació de les següents mesures:

 • La sortida a la via pública es realitzarà pel lateral de l’immoble cap als Jardins de Retiro.
 • Es recordarà la necessitat de mantenir la distància de seguretat durant la sortida.

Protocol específic d'ús dels lavabos

 • Els lavabos situats al Cinema Retiro tindran un aforament limitat.
 • Es col·locarà senyalètica recordant que no és permès un aforament superior a l’establert en l’apartat anterior.
 • Cada lavabo comptarà amb un registre de neteges situat en lloc visible per al públic.
 • Hi haurà un punt de desinfecció de mans a la sortida dels lavabos.
 • En els lavabos hi haurà cartells recordatoris de les següents mesures:
  • Higiene de mans després de l’ús dels sanitaris.
  • Ús de la cisterna del vàter amb la tapa baixada.
Scroll to Top